OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa bieżąca | Prawo pracy | Postępowania
sądowe | Umowy cywilno-prawne
Restrukturyzacje i optymalizacje | Prawo spółek
Postępowanie administracyjne | Ochrona danych osobowych

DORADZTWO PODATKOWE

Audyt podatkowy | Ceny transferowe
Doradztwo bieżące | Interpretacje podatkowe
Kontrola podatkowa | Optymalizacje | Szkolenia
Postępowania odwoławcze | Procedury wewnętrzne